Kathanorn

Z WanderPedia

Królestwo Kathanorn zostało utworzone w roku 416 o.c.o.p. w wyniku podziału Landarii na 4 królestwa.
Stolica Kathanorn to Utreed.
Obecny władca Kathanorn to Rdawizy II.
W Kathanorn jak w większości dzisiejszych królestw panuje system feudalny i zhierarchizowany podział społeczny.

Spis treści

Ustrój polityczny

Ustrój polityczny Kathanorn oparty jest na władzy królewskiej wspieranej przez klasę wyższą. Najważniejszymi, prócz króla, osobami w kraju są Powiernicy, członkowie Rady Baronów i Rady Hrabiów.

Król

Obecnym królem jest Rdawizy II. To władca mądry i sprawiedliwy, choć już nieco posunięty w latach. Ma on dwóch synów – starszego Władysława i młodszego Fryderyka. Władysław jest dziedzicem tronu - bardzo lubiany przez lud i uważany za godnego następcę Rdawizego. Fryderyk jest natomiast doskonałym wojownikiem i bardzo dobrym strategiem. Wróży mu się karierę wojskową i widzi w nim przyszłego Głównego Dowódcę Wojsk.

Powiernicy

W Kathanorn istnieją 4 urzędy powierników. Są to: Powiernik Skarbu, Powiernik Spraw Zagranicy, Powiernik Spraw Kraju oraz Główny Dowódca Wojsk. Powiernicy są podlegli królowi i nie mogą podjąć żadnej decyzji bez jego zgody. Są kimś na kształt wyspecjalizowanych doradców królewskich. Powiernikiem może zostać hrabia lub markiz .

  • Powiernik Skarbu zajmuje się wyznaczaniem podatków, wyliczaniem kosztów utrzymania państwa i ogólnym dbaniem o zawartość królewskiego skarbca. Powiernikiem Skarbu jest obecnie Markiz Wadigan z Utreed.
  • Powiernik Spraw Zagranicy dba o dobre relacje z sąsiednimi krajami. Odpowiada za utrzymywanie pokoju, królewskie mariaże czy prężność handlu zagranicznego. Obecnym Powiernikiem Spraw Zagranicy jest Hrabia Selurin z Kowd.
  • Powiernik Spraw Kraju jest odpowiedzialny za godne życie mieszkańców Kathanorn. Dba o dobry stan dróg, odpowiednią jakość służby medycznej i zwalczanie przestępczości. Jest też bezpośrednim zwierzchnikiem strażników. Jest to najbardziej wymagający urząd w Kathanorn, obejmowany jedynie przez naprawdę uzdolnionych i sprawdzonych hrabiów. Obecnym Powiernikiem Spraw Kraju jest elf - mędrzec Astrindus ze Starwy. Jego wybór na to stanowisko był bardzo kontrowersyjny w państwie od setek lat rządzonym przez ludzi, jednak sprawdza się on doskonale i jest obecnie bardzo chwalony przez obywateli.
  • Główny Dowódca Wojsk opiekuje się królewską armią, dba o wyszkolenie jej żołnierzy, zaopatrzenie i stan broni. Podczas wojny staje na czele wojsk. Obecnym Głównym Dowódcą Wojsk jest Markiz Gimligan z Utreed. Z powodu jego wieku coraz częściej jednak krążą pogłoski o jego rychłym odejściu ze służby i objęciu stanowiska przez syna królewskiego Fryderyka.

Rada Baronów

Rada Baronów to grupa 300 baronów, mogąca kwestionować decyzje królewskie. Teoretycznie Rada nie ma żadnego wpływu na politykę, gdyż król nie musi słuchać ich wskazówek. Praktycznie przez setki lat rządów władcy Kathanorn przekonali się, że lepiej zarówno dla państwa, jak i dla nich samych brać opinię Rady pod uwagę, gdyż jest ona uważana za nieoficjalny głos ludu Kathanorn, a lud nie lubi być ignorowany. Obecnym przywódcą Rady Baronów jest baron Kilborn z Utreed.

Rada Hrabiów

Rada Hrabiów to grupa 100 hrabiów mających dość znaczny wpływ na państwo. Jej zgoda jest potrzebna w najważniejszych sprawach państwowych, takich jak wypowiedzenie wojny lub nałożenie kolejnych podatków. Do Rady Hrabiów przyjmowani są jedynie ludzie powyżej 40 roku życia, najbardziej doświadczeni i zaufani przedstawiciele hrabstwa. Obecnym przywódcą Rady Hrabiów jest hrabia Findan z Taspole


Miasta

osobiste