Statystyki

Z WanderPedia

Statystyka WanderPedia

W bazie danych są 682 strony.

Ta liczba uwzględnia strony dyskusji, strony na temat WanderPedia, zalążki (stuby), strony przekierowujące, oraz inne, które trudno uznać za artykuły. Wyłączając powyższe, jest prawdopodobnie 441 stron, które można uznać za artykuły.

Przesłano 34 pliki.

Od uruchomienia WanderPedia było 4 552 776 odwiedzin stron i wykonano 2 918 edycji. Daje to średnio 4,28 edycje na stronę i 1 560,24 odwiedzin na edycję.

Długość kolejki zadań wynosi 0.

Statystyka użytkowników

Jest 345 zarejestrowanych użytkowników. Spośród nich 3 (czyli 0,87%) ma status Administratorzy.

Najczęściej odwiedzane strony

osobiste