Zabezpieczone nazwy stron

Z WanderPedia

Zabezpieczone nazwy stron      

Dla tych ustawień dopuszczalne jest utworzenie stron o dowolnej nazwie.

osobiste