Udźwig

Z WanderPedia

Udźwig, CAP (cecha poboczna)

Udźwig określa możliwą wagę sprzętu (przyodziewek, plecak, zbroja, oręż), jaki można nieść na sobie i przy sobie - wszak każdy przedmiot coś waży. Liczba ukazuje, ile jeszcze da się unieść. Wartość w nawiasie "[XX%]" to procent wolnego udźwigu. Im większy, tym lepiej, ale wcale nie musi wynosić 100%, aby nasza szybkość była maksymalna. Ponadto zależność ta nie jest liniowa! Warto poeksperymentować, by odnaleźć złoty środek.

Nie trzeba chyba wyraźnie pisać, że jest cecha istotna tym bardziej, że udźwig bezpośrednio jest powiązany z szybkością postaci. Zatem im większy maksymalny udźwig, tym cięższą można dźwigać zbroję czy miecz i tym mniejszy wpływ wagi jest na szybkość poruszania się czy walki. Do obliczania szybkości brana jest pod uwagę procentowa wartość obciążenia.

Na cechę największy wpływ ma siła postaci, w mniejszym ale w również istotnym stopniu wpływa wytrzymałość.

osobiste